Tôi là Nguyễn Hòa Quân, một người yêu thế giới công nghệ thông tin, thích làm SEO. Và cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, tôi tự học SEO, thực hành SEO và không ngừng nâng cao hiểu biết cũng như năng lực liên quan đến SEO và công nghệ thông tin. Đối với tôi, làm SEO hiệu quả phải là công việc làm toàn diện từ A- Z từ nghiên cứu, xây dựng web, SEO và duy trì SEO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!