Làm bất cứ việc gì cũng cần cái tâm trong sáng, coi lợi ích của khách hàng là lợi ích của chính mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!